projektowanie www
  wołów audyty energetyczne
  wypożyczalnia kajaków
  szlakodry.pl
 
Informacje geograficzne

Odra jest drugą co do wielkości rzeką Polski. Jej źródłaznajdują się na wysokości 634 m n.p.m w Czechach,, w łańcuchu Gór Oderskich stanowiących część Sudetów. Ta niepozorna struga na zdjęciu obok to właśnie początek Odry. Trzeba jednak pamiętać że o potędze rzeki decyduje jej zlewnia czyli obszar, z którego zbiera wody opadowe, a jest on dla Odry wcale niemały ( kolor zielony na mapie dorzecza )
Łączna długość rzeki wynosi 854 km z czego na Polskę przypada 742 km. Dorzecze Odry liczy 118 861 km2 . Rzeka po pokonaniu Moraw i Sudetów za malowniczą Bramą Morawską skręca o 90 stopni w kierunku północno –wschodnim płyną szeroką . W tej części biegu przyjmuje trzy dopływy górskie tj. Pawicę z Sudetów oraz Ostrawicę i Olzę z Beskidów. Ujście tej ostatniej znajduje się na wysokości 200 m n.p.m. w odległości 133 km od ź ródeł. Rzeka startuje na wysokości 634m, czyli różnica wynosi ponad 400 m. Niezły spadek ! To tłumaczy między innymi dlaczego Odra jest tak groźna w przypadku powodzi. W dalszym jej biegu przyjmującym kierunek północno-wschodni powtarzają się na przemian równoleżnikowe odcinki pradolinne i południkowe przełomy.
Takich pradolinnych odcinków można wyróżnić cztery :

  • Pradolina wrocławsko-magdeburska

  • Pradolina barucko-głogowska

  • Pradolina warszawsko-berlińska

  • Pradolina toruńsko-eberswaldzka

Na odcinkach tych szerokość doliny rzeki wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów, podczas gdy na odcinkach przełomowych zwęża się ona do 2 km ( Frankfurt, Eberswalde, Słubice), a zbocza mają nierzadko wysokość kilkudziesięciu metrów, tak jak w miejscowości Owczary ( woj. Lubuskie). Linia drzew pokazuje przebieg rzeki, ciemna linia wzgórz na horyzoncie to drugi brzeg doliny po stronie niemieckiej. Aż po ujście Nysy Łużyckiej stanowiącej polsko-niemiecka granicę, Odra ma dorzecze rozwinięte symetrycznie przyjmując z lewej strony płynące z Sudetów rzeki: Osłobodę, Nysę Kłodzką, Oławę, Ślężę, Bystrzycę, Kaczawę i Bóbr z Kwisą, a z prawej strony : Kłodnicę, Małą Panew, Stobrawę, Widawę, Barycz, Obrzycę. Jak wspomniano górny odcinek rzeki w trakcie roztopów i dużych opadów deszczu zbiera z gór ogromne masy wody, których lepiej nie pozostawiać samym sobie. W górnym dorzeczu Odry wybudowano na jej dopływach kilkanaście zbiorników zaporowych będących w stanie przechwycić niepożądany nadmiar wody. Największe z nich to zbiorniki w : Otmuchowie i Głębinowie na Nysie Kłodzkiej, w Turawie na Małej Panwi, w Pilchowicach na Bobrze,w Lubachowie na Bystrzycy, w Leśnej i Złotnikach na Kwisie. O Koźla do Rzeczycy za Brzegiem Dolnym bieg Odry na długości 186 km jest skanalizowany poprzez system 23 stopni w odnych. Od Rzeczycy do Zalewu Szczecińskiego rzeka płynie swobodnie, stanowiąc ogromną atrakcję turystyczną, pełniąc jednocześnie w ograniczonym stopniu funkcję drogi wodnej ( jedynie wiosną ). Poniżej ujścia Nysy Łużyckiej dorzecze Odry jest wybitnie asymetryczne, dział wodny po stronie Niemiec przebiega w pobliżu doliny, natomiast od wschodu wpada do Odry pod Kostrzyniem jej największy dopływ Warta, która obszarem swojego dorzecza niemal dorównuje Odrze ( 17 434 km2) . W pobliżu Cedyni, w odległości 84 km od ujścia rzeka dzieli się na dwa ramiona, z których zachodnia przepływa obok Szczecina i wpada wprost do Zalewu Szczecińskiego, wschodnie zaś zwane Regalicą przepływa przez jezioro Dąbie i uchodzi również do Zalewu Szczecińskiego

 
 
Webmaster: Jacek Kosmalski
Wejść: