projektowanie www
  biuro projektowe
Wołów nithael777
 
  ttrcross.freehost.pl
 
Produkt turystyczny

Jest nim wszystko co turysta kupuje i czym zajmuje się w miejscu pobytu turystycznego.
Składają się na niego następujące elementy :
Walory środowiska naturalnego i kulturowego


 • Środowisko przyrodnicze jest najważniejszym walorem ekoturystycznym. O wartości tego waloru decydują: naturalny charakter (niskie przetworzenie), różnorodność fauny i flory, ciekawe położenie geograficzne, unikalność krajobrazu. Środowisko kulturowe stanowi równie ważną atrakcję, a zaliczyć do niego można : historię rozwoju, kultywowane tradycje, tradycyjne stroje i kuchnię, imprezy kulturalne, targi wyrobów lokalnych, przeglądy artystyczne, zabytki architektoniczne i archeologiczne, muzea i centa informacyjne.
  Infrastruktura ekoturystyczna i usługi towarzyszące
     
 • Baza noclegowa dla celów ekoturystki może być skromna, ale nie pozbawiona podstawowych udogodnień. Najlepiej wymogi takie spełniają schroniska typu PTSM, kwatery prywatne, małe pensjonaty. Baza gastronomiczna . Ekoturyści poszukują najczęściej tradycyjnych, charakterystycznych dla danego regionu potraw przygotowanych ze zdrowych produktów pochodzących najlepiej od miejscowych rolników. Bardzo ważne jest posiadanie w ofercie chociaż kilku potraw wegetariańskich bo wśród turystów zagranicznych jest bardzo wielu wegetarian ( np. turyści niemieccy). Interesująca dla ekoturystów jest baza gastronomiczna funkcjonująca w zabytkowych wnętrzach jak dawne karczmy, zajazdy, piwnice.
  Baza towarzysząca:
  • Dobrze zorganizowana i różnorodna sieć szlaków turystycznych: przyrodniczych, tematycznych, edukacyjnych. Niezbędnym uzupełnieniem szlaków są dobrze opracowane publikacje, mapy i przewodniki
  • Wypożyczalnie sprzętu turystycznego takiego jak rowery czy kajaki.
  • Usługi przewodników na odpowiednio wysokim poziomie. Wymagają znajomości języków obcych, znajomości historii regionu, zagadnień przyrodniczych i wysokiej świadomości ekologicznej
  • Sieć sprzedaży detalicznej wspierająca lokalną przedsiębiorczość i wytwórczość. Jest to najszybsze przełożenie turystycznego rozwoju okolic na wzrost zamożności lokalnej społeczności. Należy pamiętać aby wytwarzanie pamiątki nie naruszało środowiska przyrodniczego.
  • Usługi dodatkowe takie jak koncerty muzyki, pokazy tańców lokalnych, biesiady, spotkania z ciekawymi lokalnymi indywidualnościami.
  • Informacja turystyczna. Ekoturyści powinni być bardzo dokładnie i szeroko informowani o odwiedzanym regionie , jego walorach przyrodniczych, historycznych i kulturalnych a także i o problemach ekonomiczno-społecznych. Najlepszym rozwiązaniem jest lokalne Centrum Informacji Turystycznej (przyrodniczej), w którym oprócz dostępu do odpowiedniej literatury, przewodników, map, broszur turysta może otrzymać bezcenne wskazówki pozwalające zaplanować indywidualny sposób zwiedzenia okolic. Centrum Informacji Turystycznej powinno być pierwszym miejscem, do którego skieruje się turysta. Zwiedzanie pozostałych miejsc i obiektów zostanie poprzedzone pokazem odpowiedniego filmu lub prelekcją oraz dyskretnym instruktażem o tym co jest dopuszczalne, a co nie jest.
  Dostępność miejsca podróży
 • W przypadku ekoturystyki istnieje odwrotna zależność między dostępnością odwiedzanego miejsca (regionu) a jego atrakcyjnością . Im bardziej oddalone i trudniej dostępne miejsca, tym atrakcyjność wycieczki wzrasta. Im mniej doskonałych dróg tym większa możliwość korzystania z alternatywnych form transportu, a to już czysta ekologia. Tłumaczy to dlaczego stawianie na ekoturystykę nie wymaga wielkich nakładów i jednocześnie pozwala kontrolować tzw. pojemność turystyczną. Nie można np. poruszać się na Szlaku Odry samochodem bo jest on wytyczony drogami dla nich niedostępnymi. Doskonale sprawdzi się tutaj rower wspomagany przez dogodne połączenia kolejowe. Obok turystyki rowerowej i pieszej do kategorii zielonej turystyki należy także turystyka wodna.

 
Webmaster: Jacek Kosmalski
Wejść: