projektowanie www
  wołów audyty energetyczne
  wypożyczalnia kajaków
  szlakodry.pl
 
żółty-"Wołowskie Krajobrazy"

Szlak rowerowy „Wołowskie Krajobrazy” oznakowano w terenie kolorem żółtym

Rowerowy szlak turystyczno-rekreacyjny stanowiący dużą pętlę ( ok. 70 km) wokół miasta Wołów zaprojektowany tak aby służył mieszkańcom miasta i gminy Wołów na weekendowe wyprawy rekreacyjne oraz turystom przyjezdnym, pragnącym poznać ciekawe obszary gminy Wołów.
Szlak ten zagęszcza istniejącą w powiecie wołowskim sieć turystyczną, która jak dotąd była rozbudowywana w jego zachodniej części,związanej z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Jezierzycy” oraz Odrzańskim Łęgiem. Wzdłuż prawego brzegu Odry od Wrocławia do Głogowa ( w przyszłości przez Zieloną Górę, Kostrzyń do Szczecina) prowadzi rowerowy Szlak Odry, a z południa na północ przecina gminę inny magistralny szlak rowerowy łączący Dolinę Odry z Doliną Baryczy.

Osoby przyjezdne powinny włączyć się w szlak od przystanku kolejowego w Łososiowicach, gdzie na tablicy informacyjnej z mapą szlaku wybiorą sobie wariant podróży. Zacząć należy od dojechania do wsi Łososiowice gdzie trafimy na pierwsze znaki szlaku „Wołowskie Krajobrazy”. Wybieramy kierunek w prawo na Piotroniowice i po przejechaniu 1 km zjeżdżamy z szosy w nową, szutrową drogę prowadzącą przez niestrzeżony przejazd kolejowy w kierunku Lipnicy.


Po nowej nawierzchni jedzie się na rowerze bardzo przyjemnie delektując się swojskimi, ale jakże pięknymi krajobrazami. Jest to szlak zdecydowanie rekreacyjny, w miarę możliwości oddalony od ruchliwych szos. Kilka razy trzeba jednak przeciąć je i są to momenty wymagające wzmożonej czujności. Skrzyżowania z szosą Wołów-Brzeg Dolny czy Wołów-Wrocław należą do tych najmniej przyjemnych. Na odcinkach Łososiowice-Lipnica, Uskorz Wielki-Garwół-Sławowice-Mikorzyce, Proszkowa-Siodłkowice-Miłcz Leśny i Glina (kąpielisko)-Stary Wołów wykonano najwięcej prac związanych z utwardzeniem nawierzchni dróg.


Wielu rowerzystów będzie tym naprawdę mile zaskoczonych bo dotychczas dróg tych nie wykorzystywali zbyt chętnie ze względu na duże utrudnienia terenowe. Są to odcinki szlaku na styku lasów i malowniczych pól, a dodatkowego uroku dodają im coraz bardziej zadbane wioski Jest tak wytyczony aby obejmował również mniej uczęszczane turystycznie, wschodnie rejony gminy Wołów. Rozciągające się tutaj morenowe Wzgórza Strupińskie o znacznych przewyższeniach stanowią część większego regionu zwanego Wałem Trzebnickim . Szybkie zjazdy szutrową drogą ze Stęszowa do Miłcza Leśnego zadowolą nawet fanów kolarstwa górskiego .


W Żychlinie atrakcją krajobrazową są piękne stawy. Umiejscowiona tutaj wiata już cieszy się dużą popularnością zarówno rowerzystów jak i mieszkańców . Ważnym dla turystów przyjezdnych jest włączenie do szlaku „Wolowskie Krajobrazy” ośrodka rekreacyjnego w Golinie zapewniającego możliwość przenocowania po namiotem lub w domkach kempingowych. Odcinek z ośrodka do Starego Wołowa zaprojektowany jest z dala od wołowskiej szosy asfaltowej i mamy nadzieję, że dzięki dobrej nawierzchni zostanie w sezonie letnim zaakceptowany przez wołowską młodzież jako bezpieczniejszy i ładniejszy. Ze Starego Wołowa do Wrzosów musimy z konieczności poruszać się szosą, ale nie jest ona zbyt ruchliwa i nie stwarza większych zagrożeń , no może z wyjątkiem przejazdu przez linię kolejową Głogów-Wrocław.
Za to we Wrzosach czeka wiele przyrodniczych atrakcji. O urokach stawów i unikalnej atmosferze otaczającego je rezerwatu „Uroczysko Wrzosy” napisano już bardzo wiele, więc dodam tylko, że również tutaj utwardzono najbardziej podmokły odcinek drogi wokół stawu północnego, a wybudowana tuz nad wodą duża, drewniana wiata umożliwia łączenie odpoczynku z obserwacją ptaków wodnych. To miejsce prawie kultowe. Pamiętajmy jednak aby nie zakłócać spokoju mieszkańców rezerwatu.


Z Wrzosów do Rudna jedzie się jeszcze szosą asfaltową, jednak od Rudna wjeżdżamy już w największe lasy powiatu wołowskiego. Trzeba więc trzymać się szlaku. Leśny odcinek do Mojęcic należy na najpiękniejszych w całym szlaku. Zlokalizowana w tym miejscu kolejna wiata ( duża) służyć będzie nie tylko rowerzystom, ale i grzybiarzom. Na tablicy informacyjnej przy wiacie z warto zobaczyć dokąd prowadzi zielony szlak rowerowy przecinający się tutaj z żółtym, jak wygląda niebieski „Szlak Odry” oraz jak przebiega oznakowana ścieżka przyrodnicza po piaszczystych wydmach leśnych.
Przylega ona do właściwego szlaku rowerowgo, ma długość ok. 8 km i daje się pokonać na rowerze pod warunkiem, że jest on wyposażony w solidny zakres przełożeń Można tę ścieżkę traktować jako wariant rozszerzony wycieczki i polecić rowerzystom ze sportowym zacięciem.


Długi fragment szlaku „Wołowskie Krajobrazy” na odcinku Rudno-Mojęcice (do skrzyżowania z szosą Wołów- Krzydlina Mała) ma poprawioną nawierzchnię . Za skrzyżowaniem niedaleko już do wsi Mojęcice, w której jest duży sklep. Po przekroczeniu szosy Wołów-Stobno, przy której stoi kolejna, drewniana wiata rozpoczyna się ostatni, leśny odcinek do wsi Łososiowice i pętla się zamyka. Przejechanie całego szlaku w tempie rekreacyjnym nie powinno zabrać więcej niż 4-5 godzin i nie stanowi większego problemu dla osób starszych i dzieci.Ważniejsze miejsca na szlaku :

Nad strugą
Jedna z wołowskich strug, która dalej na peryferiach Wołowa współtworzy główną rzekę naszego miasta – Juszkę. Wzdłuż tego cieku, o częściowo naturalnym meandrującym toku, ciągnie się pas przystrumykowych łęgów jesionowo-olszowych – siedliska chronionego Dyrektywą Siedliskową Unii Europejskiej. Ponadto do strugi przylegają smugi zarastających łąk. Z rzadkich gatunków ptaków występują tu dudek, słonka i świerszczak. Strumień ten jest biotopem żaby trawnej.

Głaz w Sławowicach
W rozległym lesie zwanym „Mrówczym Borem” znajduje się ciekawe skupisko głazów narzutowych określanych jako „Głazy Kordeckiego”. Największy z nich, o wymiarach 3 x 2 x 1,5 m, widoczny jest w głębi młodego boru sosnowego. Od 1964 r. jest on chroniony prawem jako pomnik przyrody nieożywionej. Głazy te są wyraźną pozostałością goszczącego tu niegdyś skandynawskiego lodowca. Obecność eratyków w tutejszych lasach przydaje im baśniowego charakteru przypominając o dawno minionych czasach.

Morenowe wzgórza
Jest to pasmo Wzgórz Strupińskich sięgających do 187 m n.p.m. stanowiace część większego regionu, Wału Trzebnickiego zwanego Kocimi Górami, ciągnącego się równoleżnikowo na długości około 200 km (między Żarami na zachodzie a Ostrzeszowem na wschodzie). Są to morenowe pagórki powstałe w wyniku działalności lodowca warciańskiego. Ten malowniczy obszar stanowi mozaikę lasów i pól uprawnych. Pośród nich położone są zwarte wioski z nierzadko górującymi ponad dachami domostw wieżami kościołów. W tutejszych lasach i zaroślach odnajdziemy takie interesujące gatunki roślin jak: pierwiosnka lekarska, gruszyczka okrągłolistna, konwalia majowa. W słoneczne dni możemy zaobserwować tu krążące w ciepłych prądach powietrznych duże ptaki, np.: bociana białego i czarnego, myszołowa, trzmielojada.

Padół Pełczyński
Jest to obniżenie wysłane piaskami fluwioglacjalnymi – osadami pochodzącymi z topniejących lodowców, które spływały tu niegdyś rzekami. Dnem tego obniżenia płynie Jezierzyca biorąca początek na pobliskich Wzgórzach Strupińskich. W lasach wokół Pełczyna rośnie obficie śnieżyca wiosenna – gatunek zagrożony wyginięciem, będący pod ochroną w Polsce. Kulturowym walorem tego obszaru jest barokowy kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pełczynie.

Ośrodek wypoczynkowy w Golinie
Jest to kompleks wypoczynkowy obejmujący stawy, plażę, fragment lasu sosnowego oraz zespół budynków i domków kempingowych. Dostępny przez cały rok ośrodek posiada ponad sto miejsc noclegowych a w sezonie letnim dodatkowo kilkadziesiąt, które idealnie nadają się do organizacji różnego rodzaju imprez zbiorowych. Można tu odpocząć nad wodą, wykąpać się, powędkować i w spokoju obserwować ptaki wodne – łabędzie nieme, kaczki krzyżówki i łyski.

Stawy na Wrzosach
Są to największe stawy rybne na ziemi wołowskiej. Tutejsze dwa stawy zajmują powierzchnię około 120 ha. Akwen północny, leżący przy szlaku zwany jest „Stawem Dolnym”, a południowy „Stawem Górnym”. Jest to regionalna ostoja ptaków wodno-błotnych leżąca w obszarze projektowanej ostoi europejskiej sieci Natura 2000 – „Dębniańskie Mokradła”. Na stawach oraz w ich najbliższej okolicy gnieździ się ponad 100 gatunków ptaków, w tym blisko 40 wodno-błotnych, m.in.: gęgawa, bąk, orzeł bielik, błotniak stawowy, perkoz dwuczuby, żuraw, wodnik, zimorodek. W okresie wiosennych i jesiennych migracji na stawach gromadzą się duże stada łysek, kaczek i gęsi. Zaobserwować tu można wtedy również takie ornitologiczne rarytasy, jak: czaplę białą, świstuna, rożeńca, hełmiatkę, rybołowa, rybitwę wielkodziobą.

Wydmy w Parku Krajobrazowym „Dolina Jezierzycy”
Są one dziełem wód z topniejących lodowców i wiatrów. Wydmy te powstały na przełomie plejstocenu i holocenu, czyli około 10 tys. lat temu. Obecnie pokrywa je płaszcz borów sosnowych z domieszką dąbrów. Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” obejmuje obszar 7953 ha lasów, mokradeł, łąk i pól leżących w zlewni rzeki Jezierzycy. W Parku spotyka się około 40 gatunków roślin będących pod ochroną prawną w Polsce, np.: długosz królewski, kopytnik pospolity, kosaciec syberyjski, listera jajowata, storczyk szerokolistny, storczyk Fuchsa, wawrzynek wilczełyko. Na zacisznych parcelach łąk i leśnych polan latają interesujące gatunki motyli, m.in.: przeplatka maturna, czerwończyk płomieniec i nieparek, modraszek nausitous i telejus, rojnik morfeusz, paź królowej i mieniak strużnik. Na słonecznych skrajach lasów i łąkach wygrzewają się licznie tu występujące żmije zygzakowate.

Klasztor Klaretynów w Krzydlinie Małej
Jest to zespół pięciu budynków klasztornych, w których znajduje się Centrum Duchowości Klaretyńskiej z kaplicą, hotelem, zapleczem konferencyjnym, dziedzińcem, ogrodem i rzeźbami. Ten kompleks nowej architektury kościelnej zaprojektowali wrocławscy architekci Alina i Zenon Nasterscy. Odbywają się tutaj zarówno liczne spotkania oazowe i rekolekcje jak i zjazdy i konferencje o charakterze świeckim. Do klasztoru przylega kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

Krajobrazy rolnicze
Pomiędzy Krzydliną Małą, Lubiążem i Stobnem rozciągają się największe obszary pól uprawnych w powiecie wołowskim, leżące na pofałdowanej Wysoczyźnie Rościsławickiej. Obecnie ekosystemy agrocenoz są jednymi z najbardziej zagrożonych w kraju. Zmienia się charakter pól - małe zagony przekształcane są na wielkie kompleksy gruntów ornych, likwidowane są przy tym miedze i zadrzewienia śródpolne, wzrasta chemizacja upraw. Te wielkoobszarowe zmiany mają niekorzystny wpływ na awifaunę otwartego krajobrazu. Coraz rzadszymi stają się takie dotychczas pospolite ptaki krajobrazu rolniczego, jak: kuropatwa, skowronek, ortolan, gąsiorek, dudek, czajka.Warunki lokomocyjne :
Szlak przebiega drogami o bardzo urozmaiconej charakterystyce od nawierzchni gruntowej poprzez doskonałej jakości szutrową do asfaltu. Drogi są przejezdne przez cały rok.

Potencjalne możliwości biwakowe :
Podstawowy bazy noclegowej na szlaku stanowią takie obiekty jak Osrodek Wypoczynko”GOLINA” oraz Seminarium Klaretynów w Krzydlinie Małej.Golina oferuje noclegi w postaci domków kampingowych oraz wygodne pole namiotowe.

Sklepy spożywcze i punkty gastronomiczne : Sklepy znajdują się w miejscowościach : Łososiowice, Lipnica, Sławowice, Pełczyn, Golina, Stary Wołów, Wrzosy, Rudno, Krzydlina Mała,Stobno Z usług gastronomicznych można skorzystać tylko w Wołowie.

Ważniejsze adresy i telefony:

Apteki:
ul. Poznańska 12, 389 43 11;
ul. Poznańska 22: 389 27 17; Rynek – Radna 1, 389 28 72.
Punkty medyczne:
ul. Piłsudskiego 34 (ośrodek zdrowia), 389 26 62;
ul. Inwalidów Wojennych 26 (szpital), 389 24 26;
ul Wrocławska (przychodnia) 389 53 60.
Miejsca noclegowe:
Hotel OSIR ul. Trzebnicka 6, 389 24 07;
Ośrodek wypoczynkowy w Golinie, 389 28 39;
Centrum Duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej, 389 01 91.
Gastronomia:
Bar „Bis” ul. Piłsudskiego 26a, 389 30 38,
„Ratuszowa” Rynek 389 25 06
Wypożyczalnia rowerów:
OSIR ul. Trzebnicka 6, 389 24 24
PKP Wołów:
389 17 20
Bankomaty:
Rynek, ul. Piłsudskiego 1-3


 
Webmaster: Jacek Kosmalski
Wejść: